مرور رده

دعا و ذکر

دعای شجاعت نامه جهت زیاد شدن شجاعت و بی باکی

این مطلب از سایت ذکر عرفان zekrerfan.com اختصاص به دعاهایی قرآنی مجرب و فوری و توصیه شده دارد . این ادعیه موثره برای تهور و شجاعت و بی باکی بیان گردیده اند و اینچنین معروف  است که آنها  را به قولی شجاعت نامه نام نهاده اند که موجبات شجاعت و…

بهترین دعای پسر شدن جنین در شکم مادر

ادعیه معتبره و مختلفه ای برای صاحب فرزند پسر شدن وجود دارد که ما در این سایت برخی از آنها را ذکر کرده ایم. ادعیه و اذکار و دستورالعملهایی که ذیلا بیان میشود ادعیه و دستورالعملهایی است بسیار موثر و مجرب که از جوانبی با آنها متفاوت است و…

کتاب دایره المعارف آموزش جفر کتابی جامع برای یادگیری علم جفر

در این مطلب از سایت ذکر عرفان zekrerfan.com به مطالبی در مورد جفر و کتاب دایره المعارف جفری پرداخته ایم. در زمینه جفر و آموزش آن بطور کلی کتب فراوانی از قدما به ما رسیده که مورد استفاده جفار آشنا به این علم در طول زمان بوده است.