کتاب دایره المعارف آموزش جفر کتابی جامع برای یادگیری علم جفر

در این مطلب از سایت ذکر عرفان zekrerfan.com به مطالبی در مورد جفر و کتاب دایره المعارف جفری پرداخته ایم. در زمینه جفر و آموزش آن بطور کلی کتب فراوانی از قدما به ما رسیده که مورد استفاده جفار آشنا به این علم در طول زمان بوده است.

بهترین روش احضار و تسخیر و قسم دادن موکل

در این مطلب از سایت ذکر عرفان zekrerfan.com مطلبی در مورد روشها و طرق و شیوه های مجرب و معروف برای نتیجه گیری سریعتر و بهتر برای احضار کردن موکل و همچنین تسخیر کردن آنها و استفاده از قسم های مختلف برای این کار است.

تعبیر خواب دیدن غاز سفید و اردک

در این مطلب از سایت ذکر عرفان zekrerfan.com مطلبی برگزیده و مختصر در مورد خواب دیدن غاز و اردک بیان میگردد . همچنین تعابیر مختلفی از معبران غربی و همچنین ابن سیرین و نیز از حضرت امام صادق (ع) بیان میگردد.

دعاهایی قوی و موکد جهت دفع سحر و جادو و طلسم و ایمنی از جادو و حیله ساحران

در این مطلب از ادعیه و اذکار سایت ذکر عرفان zekrerfan.com دعاهایی قوی و موکد جهت دفع سحر و جادو و طلسم و ایمنی از جادو و حیله ساحران از ائمه معصومین علیهم السلام و همچنین نبی اکرم (ص) برای شما گرامیان بیان  میگردد.