تعبیر خواب

تعبیر خواب دیدن غاز سفید و اردک

تعبیر خواب دیدن غاز سفید و اردک

در این مطلب از سایت ذکر عرفان zekrerfan.com مطلبی برگزیده و مختصر در مورد خواب دییدن غاز و اردک بیان میگردد .

تعابیر مختلفی در این مورد بیان میگردد. مهمترین این تعابیر تعبیر حضرت امام صادق (ع) در این مورد است که همین تعبیر را بهترین تعبیر در این مورد میدانند.

 

تعبیر خواب دیدن غاز سفید و اردک
تعبیر خواب دیدن غاز سفید و اردک

تعبیر خواب دیدن غاز سفید و اردک,تعبیر خواب غاز,تعبیر خواب اردک,تعبیر خواب جوجه اردک سفید,تعبیر خواب غاز مرده,تعبیر خواب خوردن گوشت غاز,تعبیر خواب شنیدن صدای غاز,معنی و مفهوم غاز در خواب,تعبیر خواب دزدیدن غاز,تعبیر خواب غاز در میان علفزار.

تعبیر خواب دیدن غاز سفید و اردک
تعبیر خواب دیدن غاز سفید و اردک

تعبیر خواب دیدن غاز سفید و اردک

غاز گونه‌ای از پرندگان است که متعلق به خانواده مرغابی‌سانان هستند. خانواده مرغابی‌سانان شامل قوها و اردک‌ها نیز می‌شود. با تعبیر خواب غاز و تعبیر خواب اردک از دیدگاه معبرین غربی همراه ما باشید …

کارل یونگ می گوید :

دیدن غاز در خواب بیانگر زندگانی خانگی و همدم مادام العمر است. ممکن است بیانگر این باشد که تمایل دارید با جمعیت پیش روید و همراه جمعیت باشید. تعبیر دیگر این است که شما پایه محکمی دارید.

دیدن غاز در خواب نمادی از باروری و عشق مادرانه است. غاز ممکن است پیغامی از ضمیر ناخود‌آگاه شما باشد.

معبرین غربی گویند:

تفسیر و تعابیری که برای غاز عنوان می‌شود بسته به اهلی یا وحشی بودن غاز متفاوت است. به طورکلی غازهای اهلی و خانگی سمبل ثروت و منبعی مغذی و خوشمزه برای همه خانواده و غازهای وحشی نماد محصول خراب و بیماری‌های پرندگان خانگی هستند.

اگر در رؤیا مشاهده کردید که غازهای اهلی به آرامی در حال خوردن علف هستند در اسرع وقت موفقیتی بدست خواهید آورد. این موفقیت می‌تواند هم در مورد خانواده و هم در مورد مسائل مادی باشد.

یکی از بهترین رویاهایی که می‌توان در مورد غاز مشاهده کرد شنای دسته جمعی این غازهای اهلی در آب است. این خواب نشان دهنده تغییراتی مطلوب در زندگی بیننده خواب است.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر در خواب احساس کنید صدای غاز شما را ناراحت می‌کند، نشانه آن است که یکی از افراد خانوادهشما خواهد مرد. اما اگر غازها را در حال شنا کردن ببینید، علامت آن است که بر ثروت شما به تدریج اضافه خواهد شد.

اگر در خواب غازها را میان علفزاری ببینید، علامت موفقیت حتمی است.

اگر فرد عاشقی در خواب غاز ببیند، نشانه آن است که نامزدش شایستگی و لیاقت دارد

اگر خواب ببینید غازی را دزدکی با خود می‌برید، علامت آن است که ملکی به شما می‌رسد و به ثروت خواهید رسید.

تعبیر خواب اردک

معبرین غربی گویند:

اگر در خواب دیدید که اردکی را شکار می‌کنید این خواب به شما هشداری در مورد تغییرات شدید و غیر منتظره در پیاده سازی برنامه‌هایتان بیان می‌کند.

اگر به سمت اردک شلیک کردید این خواب نشانه‌های خوبی را به همراه نخواهد داشت. اردک سمبل شخصی است که از فریب دادن شما لذت می‌برد.

تعبیر خواب اردک در آب

معبرین غربی گویند:

دیدن اردک در آب خوابی است نیکو. این بدان معناست که بیننده خواب به زودی خبرهای مهم و موثقی را دریافت خواهد کرد. اما اگر اردکی را از آب بیرون کشیدید بیانگر ایجاد مشکلاتی برای فرزندانتان است.

تعبیر خواب کشتن غاز

لوک اویتنهاو می‌گوید:

کشتن غاز: ارث
پر کندن غاز: سرخورده شدن

برایت می‌گوید:

اگر خواب ببینید كه غازى را سر می‌برید، به این معنا است كه از خطرى در امان می‌مانید.

تعبیر خواب خوردن غاز

لوک اویتنهاو می‌گوید:

بریان کردن غاز: یک مهمان
خوردن غاز: یک همراه پرچانه

آنلی بیتون:

خوردن غاز در خواب، نشانه اختلاف و مشاجره بر سر دارایی شما است.

لیلا برایت:

خوردن گوشت غاز در خواب، نشانه‏ سعادت و خوشبختى است.

تعبیر خواب غاز مرده

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن غاز مرده در خواب، نشانه آن است که از زیان و ناراحتی رنج خواهید کشید.
**************************************************

بازنشر : سایت ذکر عرفان(سایت جامع ذکر و دعاهای قرآنی)

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × یک =

بستن